Informatie voor Taalcoaches en Taalmaatjes

Verwijzing naar links, boeken, cd-roms, en materialen, etc die je helpen kunnen.

Wij houden ons aanbevolen voor op- en aanmerkingen, en (vooral) voor aanvullingen.


extreme tracker

Links

Inburgering en integratie

Nederlandse taal - algemeen

Nederlands als tweede taal ("NT2")

Andere websites

Blogs

Boeken

Inburgering en integratie

Woordenboeken

Grammatica

Gebruik van de taal

Staatsexamen

Diverse onderwerpen

CD-ROMs/DVDs

Gebruik van de taal

Materialen

Puzzels en spellen

Update Log

Links  

(klik op het logo of op de link)

Inburgering en integratie

www.inburgeren.nl - Een website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). DUO financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen en organiseert examens. Zo maakt DUO onderwijs mogelijk. Zie ook www.ocwduo.nl

Wikipedia - Inburgeringsplicht - is vastgelegd in de Wet inburgering.

 www.vrom.nl  - Inburgeren in Nederland

www.ind.nl - Folder "Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie"

www.integratie.net - Alles over integratie, cultuur, onderwijs, arbeidsmarkt, sociale cohesie, veiligheid en welzijn

www.hetbegintmettaal.nl - Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal.

www.handreikinginburgeringgemeenten.nl - Veel informatie over inburgering

www.inburgeren.nl - Alles over inburgeren; een site van de Informatie Beheergroep

www.kleurrijker.nl - Een methode die de cursist voorbereidt op de eisen gesteld in de Wet Inburgering

www.komverder.nl - "Kom verder" is de eerste complete methode KNS (= Kennis van de Nederlandse Samenleving)

www.inburgeren.eigenstart.nl - Startpagina over inburgeren

Nederlandse taal - algemeen

www.onzetaal.nl - alles over de Nederlandse taal, de website van het Genootschap Onze Taal

Nederlandse taal foutloos schrijven en spreken

Cursus Nederlands foutloos schrijven en spreken


Nederlands als tweede taal ("NT2")

Wikipedia - Nederlands als tweede taal (NT2) - is het vak Nederlands dat gegeven wordt aan anderstaligen

www.expertisecentrumnt2.nl - Informatie over het Staatsexamen NT2

www.ib-groep.nl - De Informatie Beheer Groep organiseert het staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2).

www.nederlandsalstweedetaal.nl - Studiemateriaal Nederlandse taal en inburgering, een site van uitgeverij VanDorp Educatief

www.roc.nl - NT2-opleidingen

www.loi.nl - Bij deze opleiding is er de keuze uit drie varianten. NT2 programma 1 is op absoluut basisniveau en leidt op voor NT2 examen programma 1. Voor wie op een hoger niveau examen wil doen, is NT2 programma 2 de juiste keuze. Wie het Nederlands al aardig onder de knie heeft en alleen examen wil doen in het NT2 programma 2, kiest voor het NT2 instapprogramma 2.

www.nti.nl - Nederlands als tweede taal (NT2)

www.nt2.nl - Nederlands voor beginners en voor gevorderden, de Delftse methode, Grammatica, Inburgeren (KNS), Deelvaardigheden, Uitgaven voor docenten, en online cursussen

www.nt2.kennisnet.nl - De site voor studenten die Nederlands als tweede taal (NT2) leren. Je vindt hier oefenmateriaal, hulpmiddelen, informatie over de samenleving en Nederland

www.taalnet.nl - Taalnet is een systeem voor mensen die Nederlands als tweede taal hebben. Het systeem maakt gebruik van internettechnieken waardoor mensen on-line gebruik kunnen maken van verschillende leermethodes.

www.taalthuis.com - Free online course in Dutch

www.nt2examen.nl  - Learn Dutch online, NT2 examen: from here you can find some useful materials for learning Dutch language and staatsexamen Nt2,   Dutch online courses,    Dutch grammar, Dutch story, Nederlandse muziek. (Special Dutch, digital dictionary, NT2 exam) . Dutch courses with mp3  

www.braint.nl - Zelfstudie voor NT2 - bedoeld voor mensen die zich willen voorbereiden op het NT2 Staatsexamen 1

EnTeeTwee - Deze website is speciaal gemaakt voor leerlingen van de basisschool die thuis een andere taal spreken dan het Nederlands. De oefeningen op de verschillende pagina's gaan over het herkennen van klanken en over grammatica.

www.etv.nl - Online programma's met series over taal, werk en samenleving. Kijk verder voor extra informatie, lesmateriaal en internetoefeningen

www.taalklas.nl - een (gratis) programma voor televisie en computer (onderdeel van www.etv.nl )

www.leesenschrijf.nl - Spelenderwijs lezen, rekenen, enz. (onderdeel van www.etv.nl )

www.nt2taalmenu.nl - Veel NT2 oefeningen om de Nederlandse taal te leren, en om te oefenen voor het inburgeringsexamen

www.nt2.startkabel.nl - Alles over NT2

Andere websites

www.vluchtelingenwerk.nl - Vluchtelingenwerk Nederland zet zich in voor asielzoekers en vluchtelingen in Nederland.

www.sociaalraadslieden.nl - Sociaal raadslieden geven informatie en advies op een breed sociaal juridisch terrein. De nadruk ligt op dienstverlening aan de meest kwetsbare burgers. Dat zijn vooral mensen met weinig opleiding, laag inkomen en weinig zelfredzaamheid. De sociaal-juridische dienstverlening bestaat uit informatie en advies en concrete dienstverlening, zoals hulp bij het schrijven van brieven en bezwaarschriften.

www.cia.gov - The World Factbook - nuttige informatie over alle landen (in het Engels)

Blogs

Blog: Inburgeren, inburgeringsexamen, basisexamen buitenland, staatsexamens NT2 - opstellen over inburgeringsperikelen


Boeken

(klik op de afbeelding of op de link)

Inburgering en integratie

Handboek Inburgering - de wet inburgering helder uitgelegd - heldere en praktische informatie over de Wet Inburgering (WI), inburgeringsexamens, lesmateriaal en taalniveaus. Bedoeld voor ieder opleidingsniveau . Auteurs: Trudy Askes en Anneke Koorn. ISBN 9789077698990


Cursussen

ABC - doe je mee? - Hierin staat het trainen van luistervaardigheid centraal. Deze methode sluit aan bij de eisen die worden gesteld in de Toets Gesproken Nederlands (TGN) van het telefonische inburgeringsexamen buitenland. Beginniveau: A0, eindniveau: A1. ISBN 9789077698372

Totaal 1 - Basiscursus Nederlands voor anderstaligen - een methode die is geschikt voor zowel absolute beginners als zg. "false" beginners; brengt de cursisten tot een taalbeheersingsniveau dat hen in staat stelt te communiceren in dagelijkse taalgebruikssituaties. Beginniveau: A1, eindniveau: A2. ISBN 9789080545311

De Basiscursus 1 - Tekstboek - Nederlands voor buitenlanders - De cursist leert in 16 lessen de 900 meest voorkomende Nederlandse woorden. Boek en cd-rom werken volgens de Delftse methode, dat betekent dat de lees- en luisterteksten centraal staan in elke les en dat er geen grammaticale termen worden gebruikt. Alle teksten zijn op audio-cd ingesproken. De cursist luistert, leest in het boek mee en spreekt na. Beginniveau: A0, eindniveau: A1. ISBN 9053529551

De Basiscursus 2 - Tekstboek - vervolgcursus Nederlands voor lageropgeleiden, het vervolg op deel 1 (het blauwe boek) en is bedoel voor lager opgeleide gealfabetiseerde cursisten op niveau A1. Er is vertaalhulp op de cd-rom in 17 talen en er zijn woordenlijsten bij het boek in 7 talen. Beginniveau: A1, eindniveau: A2.  ISBN 9085064317

De Tweede Ronde - Tekstboek - Nederlands voor buitenlanders - een cursus Nederlands voor halfgevorderde NT2-ers die zich voorbereiding voor het inburgeringsexamen op niveau A2 en voor het Staatsexamen NT2 programma I . Met woordenlijsten in 13 talen. ISBN 9053529667

Nederlands als tweede taal - een overzicht van 153 boeken, waarvan vele met vreemde steuntalen. Op NT2 gespecialiseerde website van uitgeverij VanDorp Educatief.


Woordenboeken

Wolters-Noordhoff Beeldwoordenboek - 5000 Nederlandse begrippen in woord en beeld. ISBN 9789001804541

Van Dale Beeldwoordenboek - 22 onderwerpen, 2000 afbeeldingen in kleur, 12.000 woorden, tweetalig: Nederlands en Engels, ISBN 9789066489752 (uitverkocht, nieuwe druk komt)

Er zijn ook twee andere versies, namelijk een drietalige (Nederlands, Engels en Frans) en een viertalige (Nederlands, Engels, Frans en Duits)

Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands als tweede taal (NT2) - een woordenboek speciaal voor mensen die het Nederlands niet als moedertaal hebben en Nederlands leren. Hierin zijn de meest voorkomende en belangrijkste woorden uit het Nederlands op eenvoudige maar volwassen wijze verklaard.  ISBN 9789066488564

Van Dale Basisspellinggids - Praktische en toegankelijke spellinggids voor kinderen vanaf 10 jaar. Helemaal in overeenstemming gebracht met de nieuwe officiële richtlijnen voor de spelling van de Nederlandse Taalunie. ISBN 9789066480834

Van Dale Basiswoordenboek - ca. 50.000 woordbetekenissen, 'de' of 'het' staan voor het trefwoord, glasheldere en mooie definities en korte, krachtige voorbeeldzinnen, informatiekadertjes waarin nuttige begrippen in samenhang bij elkaar staan, in kleur. ISBN 9789066488687


Grammatica

De Delftse grammatica - beknopte grammatica voor wie Nederlands leert - auteur: Bondi Sciarone - Grammaticale regels worden inzichtelijk gemaakt door voorbeelden die in een tekst worden gebruikt. In diverse oefeningen gebruikt de cursist de grammaticale patronen zelf. Het is een rijk geïllustreerd werkboek dat de tien belangrijkste grammaticale kwesties behandelt. Op de cd-rom staan de oefeningen uit het boek. Beginniveau: A1, eindniveau: A2. ISBN 9085066085

Eenvoudige basisgrammatica NT2 - auteur: Jenny van der Toorn-Schutte - bedoeld als ondersteuning bij het bewust leren van het Nederlands als tweede taal. Vele duizenden cursisten hebben hiermee de eerste beginselen van de Nederlandse grammatica al eigen gemaakt. Eindniveau A2. Bedoeld voor beginnende, lageropgeleide anderstaligenHet boek kan gebruikt worden naast iedere nt2-methode. ISBN 9053529683

NT2 Hulpboekje Nederlandse grammatica voor anderstaligen - auteur: Anneke Koorn - geeft korte en duidelijke uitleg van de basisgrammatica van het Nederlands. Onder elke regel die in het Nederlands is verklaard, bevindt zich de vertaling in het Engels, Frans en Turks. Is geschikt voor alle niveaus en kan gedurende de helestudie als naslagwerk worden gebruikt.

ISBN 9077698019

Klare Taal! Uitgebreide Basisgrammatica NT2 - werkboek + oefenCD-ROM - auteur: Jenny van der Toorn-Schutte, uitgeverij: Uitgeverij Boom, ISBN 9789085062585 - heeft al vele tienduizenden NT2-leerders de grammaticale regels van het Nederlands geleerd. In 88 lessen komt een grote hoeveelheid grammaticale onderwerpen aan de orde in een heldere uitleg met voorbeeldzinnen, illustraties en een flink aantal oefeningen. Op de cd-rom staan alle oefeningen voorzien van feedback.

Nederlands voor buitenlanders - de Delftse methode - auteur: Bondi Sciarone e.a. - complete leergang Nederlands voor buitenlanders van de Delftse methode, bevat alles wat een anderstalige nodig heeft om Nederlands te leren. De Delftse methode is onconventioneel, praktijkgericht, leert samenhangende teksten met behulp van vertalingen in de moedertaal. ISBN 9789053528716. De methode is ook volledig online beschikbaar! Kijk hiervoor op: www.delftsemethodeonline.nl .

Nederlands voor buitenlanders Oefenboek - de Delftse methode - In het apart verkrijgbare oefenboek staan extra oefeningen, dialogen en schrijfopdrachten om de cursisten aan de praat te krijgen. Met cd en sleutel achterin. ISBN 9789053525937

Grammaticale termen van Vrisekoop Talen - De kern van Grammaticale Termen wordt gevormd door een alfabetische lijst van allerhande termen uit de grammatica, zoals het overgankelijk werkwoord, de bijwoordelijke bepaling en de superlatief. Elke term is beknopt omschreven en voorzien van voorbeelden. ISBN 906283244x


Gebruik van de taal

Leren Spreken - een didactische handleiding voor docenten NT2 - auteurs: Margreet Verboog - Spreekvaardigheid is van cruciaal belang voor mensen die willen participeren in de maatschappij. Anderstaligen worden in de samenleving in de eerste plaats beoordeeld op hun spreken. Niet voor niets speelt spreekvaardigheid een belangrijke rol in het inburgeringsexamen. ISBN 9789046901649

Verstaanbaar spreken - een handleiding uitspraakonderwijs voor docenten Nederlands als tweede taal - auteurs: Karolien Thio en Margreet Verboog - Een onduidelijke uitspraak geeft in het dagelijks leven niet alleen aanleiding tot misverstanden, maar wekt ook dikwijls ergernis en afkeer. De tolerantie voor een afwijkende uitspraak is helaas zeer gering. NB Let op: 2e druk (1999 of 2002). ISBN 9789062838974

Uitspraaktrainer - Uitspraakverbetering voor anderstaligen - auteurs: Vita Olijhoek en Ruud Stumpel - een nieuwe methode om de uitspraak van NT2- en NVT-cursisten te verbeteren. Docentenboek bij een online cursus. Dankzij uitgekiende werkvormen voor in de les en een daarop afgestemd online oefenprogramma kan uitspraak eindelijk een volwaardig onderdeel worden van het lesprogramma, naast de reguliere NT2-methodes. Geschikt voor alle niveaus. ISBN  9789085067436

Taaltrainer voor gevorderde anderstaligen - NT2 op de werkvloer - auteurs: Emmeke Boot en Sytske Degenhart - bestemd voor midden- en hoogopgeleide tweedetaalsprekers, die hun opleiding Nederlands als tweede taal hebben voltooid (niveau B1/B2) en zich willen voorbereiden op studie of werk in Nederland of die na het behalen van het Staalsexamen NT2 II behoefte hebben aan extra oefenstof om de puntjes op de i te zetten. ISBN 9789085062509

Beeldtaal - 500 Nederlandse woorden en uitdrukkingen - auteur: Jenny van der Toorn-Schutte - In dit boek zijn vijfhonderd veelgebruikte vaste verbindingen en gezegden overzichtelijk gerangschikt. Buitenlanders die al een redelijke kennis van het Nederlands hebben, kunnen zich uitdrukkingen eigen maken die zij anders niet gemakkelijk zouden kunnen begrijpen (NB - géén plaatjesboek!). Geschikt voor gevorderde NT2-cursisten. ISBN 9789053527122

De spijker op de kop - Nederlandse uitdrukkingen voor anderstaligen - auteur: B. de Boer - In de Nederlandse taal hoor of lees je om de haverklap een uitdrukking. De spijker op de kop is geschreven voor anderstaligen die Nederlandse uitdrukkingen willen leren begrijpen én leren gebruiken. Het boek biedt ruim honderd uitdrukkingen die veel voorkomen in de media en in het dagelijks taalgebruik. Goede aanvulling op methodes voor vergevorderde en hoger opgeleide NT2-leerders. ISBN 9062833004

Andere taal - Inburgeren in de praktijk - auteur: Jenny van der Toorn-Schutte - leert de cursist inburgeren in de praktijk. Het is een werkboek dat bestaat uit 20 lessen met korte eenvoudige teksten, toegankelijk voor laagopgeleide anderstaligen. De teksten, advertenties, verkeersborden, opschriften hebben diverse oefeningen over spelling, grammatica, schrijven etc. ISBN 9789085061199


Staatsexamen

Op weg - Voorbereiding Taaltoets van het inburgeringsexamen - auteur: Jenny van der Toorn-Schutte - een methode die inburgeraars voorbereidt op de Toets Gesproken Nederlands die ze moeten afleggen om toegelaten te kunnen worden in Nederland. ISBN 9789085064305

Onderweg - Voorbereiding op het inburgeringsexamen - auteur: Jenny van der Toorn-Schutte - het vervolg op de zeer succesvolle uitgave Op weg. In Onderweg worden de lessen op dezelfde manier opgebouwd, maar het niveau ligt hoger. Aan het eind van het inburgeringstraject krijgt de inburgeraar immers weer de Toets Gesproken Nederlands, maar hij of zij moet daar beter op scoren. Onderweg geeft de inburgeraars een uitstekende examentraining. ISBN  9789085066361

De opmaat - Naar NT2-niveau A2 - auteurs: Maud Beersmans en Wim Tersteeg - een nieuwe NT2-methode: fris, toegankelijk, actueel en betaalbaar. Met veel oefeningen, praktijkvoorbeelden en een goede opbouw wordt het een plezier om Nederlands te leren.Het is een beginnerscursus Nederlands voor hoger opgeleide anderstaligen. ISBN 9789085067238

De finale - Voorbereiding op het Staatsexamen NT2 II - auteurs: Maud Beersmens en Wim Tersteeg - De finale geeft hoger opgeleide volwassenen binnen en buiten Nederland een realistisch en actueel beeld van het dagelijks taalgebruik in diverse media. Dankzij de vele oefeningen, praktijkvoorbeelden, oude examenopdrachten en duidelijke uitleg van grammaticale kwesties is dit een uitstekende voorbereiding op het Staatsexamen deel II. ISBN  9789085064985. Met dit boek koopt u ook toegang tot de website www.staatsexamennt2.nl


Diverse onderwerpen

Hoe maakt u het? - de Nederlandse taal in haar culturele context - auteur: Jenny van der Toorn-Schutte - Waarom zijn er zo weinig cursisten NT2 in staat om in de hun toegemeten 500 uur behoorlijk Nederlands te leren? Waarom is een uitdrukking als 'Hoge bomen vangen veel wind!' voor veel mensen uit andere culturen onbegrijpelijk? In andere landen waait het toch ook? Waarom blijven cursisten toch zoveel fouten maken in het gebruik van werkwoordstijden? ISBN 9789053524398

Doe maar gewoon - 99 tips voor het omgaan met Nederlanders - auteur: Hans Kaldenbach - een luchtige gebruiksaanwijzing voor idereeen die in het dagelijks leven al dan niet vrijwillig geconfronteerd wordt met Nederlanders. ISBN 9044601830


CD-ROMs/DVDs

Gebruik van de taal

Gesprekken - Beginners - auteurs: Anneke Koorn en Eric Jan van Dorp - Met de cd-rom traint de gebruiker luistervaardigheid en oefent hij met korte conversaties. Op de cd-rom staan vier soorten oefeningen en twee typen toetsen. Het resultaat van de toets kan afgedrukt worden in een rapport. Voor ieder opleidingsniveau, niveau: A1

Gesprekken - Gevorderden - auteurs: Anneke Koorn en Eric Jan van Dorp - Met de cd-rom traint de gebruiker luistervaardigheid en oefent hij met korte conversaties. Op de cd-rom staan vier soorten oefeningen en twee typen toetsen. Het resultaat van de toets kan afgedrukt worden in een rapport.V oor ieder opleidingsniveau, niveau: A2

Luistervaardigheid - Beginners - auteurs: Anneke Koorn en Eric Jan van Dorp - De cd-rom is ontwikkeld om te oefenen met intensief luisteren en begrijpen van het Nederlands. Op de cd-rom staan vier typen oefeningen en twee soorten toetsen. Het resultaat van de toets kan afgedrukt worden in een rapport. Voor ieder opleidingsniveau, niveau: A1

Luistervaardigheid - Gevorderden - auteurs: Anneke Koorn en Eric Jan van Dorp - De cd-rom is ontwikkeld om te oefenen met intensief luisteren en begrijpen van het Nederlands. Op de cd-rom staan vier typen oefeningen en twee soorten toetsen. Het resultaat van de toets kan afgedrukt worden in een rapport. Voor ieder opleidingsniveau, niveau: A2

Spelling en dictee - Beginners - auteurs: Anneke Koorn en Eric Jan van Dorp - De cd-rom is bedoeld voor het trainen van spelling door middel van dictees. Op de cd-rom staan vier typen oefeningen en twee soorten toetsen. Het resultaat van de toets kan afgedrukt worden in een rapport. Voor ieder opleidingsniveau, niveau: A1

Spelling en dictee - Gevorderden - auteurs: Anneke Koorn en Eric Jan van Dorp - De cd-rom is bedoeld voor het trainen van spelling door middel van dictees. Op de cd-rom staan vier typen oefeningen en twee soorten toetsen. Het resultaat van de toets kan afgedrukt worden in een rapport. Voor ieder opleidingsniveau, niveau: A2

Uitdrukkingen en woordenschat - Beginners - auteurs: Anneke Koorn en Eric Jan van Dorp - De cd-rom is ontwikkeld om te oefenen met woorden en uitdrukkingen. Op de cd-rom staan vier typen oefeningen en twee soorten toetsen. Het resultaat van de toets kan afgedrukt worden in een rapport. Voor ieder opleidingsniveau, niveau: A1

Uitdrukkingen en woordenschat - Gevorderden - auteurs: Anneke Koorn en Eric Jan van Dorp - De cd-rom is ontwikkeld om te oefenen met woorden en uitdrukkingen. Op de cd-rom staan vier typen oefeningen en twee soorten toetsen. Het resultaat van de toets kan afgedrukt worden in een rapport. Voor ieder opleidingsniveau, niveau: A2

Werkwoorden - Beginners - auteurs: Anneke Koorn en Eric Jan van Dorp - De cd-rom bevat oefeningen met de 250 meest gebruikte werkwoorden. Er wordt geoefend met de tegenwoordige en verleden tijd en de gebiedende wijs. Op de cd-rom staan zes typen oefeningen en twee soorten toetsen. Het resultaat van de toets kan afgedrukt worden in een rapport. Voor ieder opleidingsniveau, niveau: A2

Werkwoorden - Gevorderden - auteurs: Anneke Koorn en Eric Jan van Dorp - De cd-rom bevat oefeningen met de 250 meest gebruikte werkwoorden. Er wordt geoefend met de tegenwoordige en verleden tijd en de gebiedende wijs. Op de cd-rom staan zes typen oefeningen en twee soorten toetsen. Het resultaat van de toets kan afgedrukt worden in een rapport. Voor ieder opleidingsniveau, niveau: B1

Begrijpend lezen - Beginners - auteurs: Anneke Koorn en Eric Jan van Dorp - Op de cd-rom staan zes typen oefeningen, voor het trainen van intensief begrijpend lezen en extensief lezen, en een toets op twee niveaus: gemiddeld en moeilijk. Het resultaat van de toets kan afgedrukt worden in een rapport. Voor ieder opleidingsniveau, niveau: A2

Begrijpend lezen - Gevorderden - auteurs: Anneke Koorn en Eric Jan van Dorp - Op de cd-rom staan zes typen oefeningen, voor het trainen van intensief begrijpend lezen en extensief lezen, en een toets op twee niveaus: gemiddeld en moeilijk. Het resultaat van de toets kan afgedrukt worden in een rapport. Voor ieder opleidingsniveau, niveau: B1


Materialen

Puzzels en spellen

Zinpel - een zinderend spel - Wie maakt de mooiste, grappigste of beste zin? - auteur: Wim van der Schouw. Met 60 uitdagende opdrachten op drie niveaus, en het is uitermate geschikt voor NT2-leerders vanaf taalniveau A1.

Het Grote Taalspel - auteurs: Wim Daniëls en Kasper Boon - hiermee oefent iedereen spelenderwijs allerlei taalonderdelen, zoals woordenschat, spelling, uitdrukkingen en nog veel meer. Kinderen en volwassenen met verschillende taalkennis kunnen samenspelen. Speel het in de klas of thuis. Een leuke manier om samen taalkennis op te frissen.

Groot Op weg kwartetspel - Voorbereiding Taaltoets van het inburgeringsexamen - Extra oefenen voor het telefonische examen kennis van de Nederlandse Samenleving is met dit spel een stuk leuker. Spelend leer je Nederland weer een stukje beter kennen. Beginniveau: A0, eindniveau: A1