Qu'em qui em by/door Nadau

Qu'em qui em

We are who we are

We zijn wie we zijn

De jamei en tostemps,

E d’ivrn en primtemps,

Si n’i a qui an qui an,

Qu’m qui m.

Aimar sa trra dinc au mau d’amor,

I crder enqra dinc a la dolor,

Espiar cada matin com si ra lo purmr matin.

 

Esperar, esperar,

E cridar, e cridar,

Si n’i a qui an qui an,

Qu’m qui m.

Vielh monde qui portam de ier en uei,

Non sers pas jamei un monde vielh,

Tostemps recommenat, lo conte n’ei pas acabat.

 

P deu cu, tot qu’ei blos,

Hant-se nueit, tot qu’ei do,

Si n’i a qui an qui an,

Qu’m qui m.

T casa, adara que nse’n vam tornar,

Cap a un aute sorelh que’ns vam virar,

Doman, si s’escad plan, a contrabriu, que seram vius!

From never to always

and from winter to spring,

As there are some that have what they have,

we are what we are.

We love our land with love sickness,

We still believe in it until it hurts,

And see every morning as if it was the first morning.

 

We hope, we hope,

And we shout, and we shout

As there are some that have what they have,

We are what we are.

Old world that we carry from yesterday to now,

You shall never be an old world,

Always beginning anew, the tale is not finished.

 

Dawn, everything is beautiful,

Dusk, everything is sweet,

As there are some that have what they have,

We are what we are.

And now we will go home

And go on to another sun,

Tomorrow, if we're here, against everything, we still will be living!

Van nooit naar altijd,

en van winter naar voorjaar,

Waar er sommigen zijn die hebben wat ze hebben,

wij zijn wat we zijn.

Wij houden van ons land met liefdesverdriet,

We geloven er nog in tot het pijn doet,

en zien elke ochtend als ware het de eerste ochtend.

 

Wij hopen, we hopen,

en we schreeuwen, schreeuwen,

Waar er sommigen zijn die hebben wat ze hebben,

wij zijn wat we zijn.

Oude wereld die we dragen van gisteren naar nu,

je zal nooit een oude wereld zijn,

Altijd opnieuw beginnen, het verhaal is niet beindigd.

 

Ochtendgloren, alles is mooi,

Avondschemering, alles is lief,

Waar er sommigen zijn die hebben wat ze hebben,

wij zijn wat we zijn.

En nu gaan we naar huis,

en gaan naar een andere zon,

Morgen, als we hier zijn, ondanks alles, zullen we nog steeds leven!

Also listen to the original!